Teakhout

Teakhout Het hout van de teakboom is zeer gewild vanwege zijn goede eigenschappen, zoals hoge resistentie tegen weersinvloeden, de hardheid van het hout en de gemakkelijke verwerking.

Als gevolg van ongecontroleerde kap en buitensporige exploitatie werd teakhout een bedreigde soort. Inmiddels is wildkap verboden. Teak is een solide investering, want de vraag naar teakhout voor allerlei toepassingen in de scheepsbouw en meubelindustrie is groot, terwijl het aanbod uit duurzaam beheerde plantages veel te klein is.

Door te participeren in teakplantages beschermt u het tropisch oerwoud. Want wanneer er voldoende plantagehout wordt geproduceerd, hebben houthandelaren en consumenten geen reden meer om illegaal gekapt hardhout te kopen.

Tropisch Oerwoud
Tropisch oerwoud

Tropisch oerwoud verdwijnt in hoog tempo door illegale houtkap voor de houtindustrie, terwijl de vrijgekomen grond wordt gebruikt voor landbouw, veeteelt of zelfs gewoon braak blijft liggen. Alleen de ontbossing in Indonesië is al zo ernstig dat het zeker 120 jaar zal duren om tientallen miljoenen hectare verloren bos terug te krijgen.

Voor de plantages welke door GoedInvesteren tot 2011 werden aangeboden, is uitsluitend agrarische gronden gebruikt, zoals de richtlijnen van FSC en de Costa Ricaanse overheid voorschrijven. Er is uiteraard geen oerbos gekapt.

Dat de ontbossing grote gevolgen heeft is duidelijk. Niet alleen verdwijnen er allerlei planten- en diersoorten, maar ook neemt de bodemerosie toe. Hierdoor neemt de CO2 uitstoot nog meer toe. De deelnemers in onze plantages zorgen dus voor compensatie van hun eigen CO2 uitstoot.


Duurzaam bosbeheer
Duurzaam bosbeheer

De verwachting voor de toekomst is dat de problemen alleen maar groter worden. De Food and Agriculture Organisation (FAO) van de VN heeft berekend dat de huidige vraag naar kwalitatief hoogwaardig tropisch hardhout in 2050 zal zijn verdubbeld naar ongeveer 200 miljoen m³ per jaar. Om hieraan te kunnen voldoen is een reusachtig duurzaam beheerd tropisch bos nodig.

Plantages bieden een uitkomst voor dit probleem omdat voor een plantage ten opzichte van natuurlijk bos 20 keer minder grond nodig is voor eenzelfde opbrengst. Daarom worden teakplantages actief ondersteund door zowel overheden als organisaties zoals het WNF.

CO2-compensatie
CO2-compensatie

Onderzoek heeft aangetoond dat het vooral de jonge bossen zijn die de grootste hoeveelheid CO2 opnemen en via het assimilatieproces zuurstof produceren. Dat komt omdat jonge bomen sneller groeien dan oude bomen en zo leggen ze dus ook meer koolstof vast. De groei van de teakbomen op één hectare in 21 jaar bedraagt ruim 400 m3. Dat is goed voor de opname van minimaal 400 ton CO2.

Per jaar is de gemiddelde opname van CO2 door teakbomen op één perceel gelijk aan de CO2-uitstoot van 10.000 autokilometers met een middenklasse benzineauto (190 gr/kilometer).