Zekerheid
vruchtopen

GoedInvesteren heeft in 2007 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verkregen. De AFM controleert namens de Nederlandse overheid bedrijven in de financiële sector op onder meer deskundigheid, bedrijfsstructuur en integriteit.

Op advies van de AFM is een stichting GoedInvesteren opgericht, welke alle participaties beheert. De stichting is opgegaan in GoedInvesteren STGI SA in verband met de vorming van een trust.

Voor de toekomst

Voor de toekomst

Met uw participatie draagt u bij aan het welzijn van de lokale bevolking van Costa Rica door middel van het creëren van werkgelegenheid. Voor het zuidwesten, het armste deel van Costa Rica, is dit een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Daarnaast werden er projecten uitgeoverd zoals het opknappen van een lokale basisschool en een bejaardentehuis.

 

De Stichting E.D.D.E. - 'Elke Druppel Doet Ertoe' gericht op ondersteuning van het bejaardentehuis in Palmar Sur bleek succesvol. De gegeven steun vanuit GoedInvesteren naast bijdragen van participanten heeft zeer positief gewerkt en dit is als zodanig ervaren. Anno 2013 had de overheid voldoende middelen beschikbaar gesteld waardoor de levensomstandigheden en de zorg aan de bejaarden dan ook spectaculair waren verbeterd. Eind 2013 heeft de laatste financiële ondersteuning plaatsgevonden waarna de stichting is opgeheven. Seph Heymans, als voorzitter en mede-participant, dankt hierbij diegenen die hun steun gaven.