Zekerheid
vruchtopen

Om de continu´teit van uw investering te waarborgen, werken wij in onze organisatiestructuur met een aparte stichting; stichting GoedInvesteren, welke onlangs is opgegaan in GoedInvesteren STGI SA in verband met onder andere de vorming van een trust. GoedInvesteren heeft als doel het in het belang van de investeerders goed uitvoeren van de overeenkomsten. Zij beheert alle opbrengstrechten en is ook verantwoordelijk voor controle van het beheer en onderhoud van de plantages tot het einde van de looptijd van de overeenkomsten. Een trust vormt hierbij een extra zekerheid omdat een trust ook alle gronden volledig beheert.

De zekerheid wat uw oogstopbrengsten betreft heeft GoedInvesteren verhoogd met de vervangingsgarantie en de volumegarantie.

Voor de toekomst

Voor de toekomst

Met uw investering draagt u bij aan het welzijn van de lokale bevolking van Costa Rica. Voor het zuidwesten, het armste deel van Costa Rica, is dit een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Enkele van onze medewerkers krijgen bijvoorbeeld gratis huisvesting in ruil voor een permanent toezicht op onze plantages. Daarnaast heeft GoedInvesteren mee geholpen om een lokaal schooltje op te knappen.

 

De Stichting E.D.D.E. - 'Elke Druppel Doet Ertoe' gericht op ondersteuning van het bejaardentehuis in Palmar Sur bleek succesvol. De gegeven steun vanuit GoedInvesteren naast bijdragen van investeerders heeft zeer positief gewerkt en dit is als zodanig ervaren. Anno 2013 blijkt dat de overheid nu voldoende middelen beschikbaar stelt waardoor de levensomstandigheden en de zorg aan de bejaarden dan ook spectaculair verbeterd is. Eind 2013 zal de laatste financiële ondersteuning plaatsvinden waarna de stichting zal worden opgeheven. Seph Heymans, als voorzitter, dankt hierbij diegenen die hun steun gaven.